Trích dẫn

No Image

Đông Sơn vùng quê của sự thanh bình

Ngày 29/5/1957  là một ngày đặc biết với toàn thể những người con của chúa.Được sự che chở và ơn thánh chưa thánh thần soi sáng và dẫn đưa. ĐGM Paul Seitz ký sắc lệnh  hình…