Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Thược

3. Giuse Nguyễn Văn Thược
Sinh ngày: 20/5/1977 tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Thuộc Giáo xứ Quỳnh Lang, Giáo phận Thái Bình.
Học Tiểu chủng Viện: Không
Tu học tại Trung tâm học vấn Đa Minh Việt Nam, thuộc Hội Thừa sai Việt Nam.
Linh mục: 17/01/2015.
Du học: Không.
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 17/01/2015 
Mục vụ tại Giáo xứ: 17/01/2015.
Chức vụ: Linh mục phó xứ.

Be the first to comment on "Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Thược"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*