Cha JoB Cao Thanh Tâm

Sinh ngày: 02/01/1962 tại Trung Hòa, xã Ea Ktur.
Thuộc Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Học Tiểu chủng Viện: Không
Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Nha Trang.
Linh mục: 03/01/2000.
Du học: Không.
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 03/01/2000 (Linh mục Giáo phận).
Mục vụ tại Giáo xứ: 19/12/2011.
Chức vụ: Linh mục Quản xứ.
Các công trình đã thực hiện:
Thay toàn bộ cửa ngôi thánh đường và ghế ngồi trong Nhà thờ.
Tu sửa lại Nhà xứ và xây thêm 05 phòng.
Đổ bê tông các con đường dẫn lên Nhà thờ.
Xây dựng lễ đài và tượng đài Mẹ Thiên Chúa tại gốc đa.
Xây 02 hoa viên tại Giáo họ Mẹ Thiên Chúa và Giáo họ thánh Giuse.

Be the first to comment on "Cha JoB Cao Thanh Tâm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*