Các vị Chủ Chăn


No Image

Cha JoB Cao Thanh Tâm

Sinh ngày: 02/01/1962 tại Trung Hòa, xã Ea Ktur. Thuộc Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột. Học Tiểu chủng Viện: Không Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Nha Trang. Linh mục: 03/01/2000….


No Image

Cha Giuse Trần Thế Thành

Ngày 29.09.1957, Đức Cha Paul Seitz, Giám mục Giáo phận Kon Tum ký văn thư thành lập Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị làm Quản xứ tiên khởi với…


No Image

Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị

Ngày 29.09.1957, Đức Cha Paul Seitz, Giám mục Giáo phận Kon Tum ký văn thư thành lập Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị làm Quản xứ tiên khởi với…


No Image

Đông Sơn vùng quê của sự thanh bình

Ngày 29/5/1957  là một ngày đặc biết với toàn thể những người con của chúa.Được sự che chở và ơn thánh chưa thánh thần soi sáng và dẫn đưa. ĐGM Paul Seitz ký sắc lệnh  hình…