Lịch sử hình thành và phát triển

GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN

– Ngày 29.7.1957: Hình thành Giáo họ Đông Sơn theo văn thư thành lập Giáo xứ Giang Sơn của ĐGM Paul Seitz ký.

– Ngày 09.01.2007: TGM nâng Giáo họ Đông Sơn lên hàng Giáo xứ. Bổ nhiệm cha Giuse Trần Thế Thành làm quản xứ tiên khởi.

– Linh mục quản xứ đương nhiệm: GB. Cao Thanh Tâm

– Số giáo dân hiện nay: 5.000 nhân danh

(theo Lịch Công Giáo năm 2015 – 2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *